13 03/11
22:11

Зарубіжні теорії і моделі масової інформації . Питаня та відповіді на контрольну роботу.

Питання та відповіді на самостійну підготовку до модульної контрольної тестової роботи № 1 за матеріалами блоку А (для студентів журфакультету)

 

 

 

 Назвіть роки виходу у світ “La Gazette”.30 травня 1631 р 

 

 

Назвіть час виходу у світ “Mercure francais” („Французький Меркурій”). 1611–1644 

Назвіть автора і час створення „Левіафана”. Томасс Гобс 1668

Назвіть автора і час створення „Листів про віротерпіння”. Дж.Локка 

Назвіть автора і час створення есе „Про свободу друку”. Давід Юм (1741

Назвіть автора і час створення трактату „Про свободу”. Джона Стюарта Міля 

Назвіть умови і час виникнення авторитарної системи журналістики. Сформувалась ще у 16-17 ст. Досі розвинута у багатьох країнах.

 1. 1.       Виникла на основі філософії абсолютної влади монарха (або/ і його уряду).
 2. 2.       Головна мета – підтримувати і проводити політику керівників держави та служити державі.
 3. 3.       Право займатися журналістикою мають право ті, хто одержав патент, ліцензію чи інший дозвіл.
 4. 4.       Преса підконтрольна з допомогою державних (урядових) патентів, ліцензій, а також цензури.
 5. 5.       Заборонена критика політичного правління та осіб при владі.
 6. 6.       Преса може перебувати як у державній, так і приватній власності.
 7. 7.       Головна відмінність від інших концепцій – вважає ЗМІ інструментом здійснення урядової політики.

 

Назвіть автора і час створення „Філософія права”. Ґеорґа Геґеля

Який вид контролю ідеалізував Гобс? Концепції державного контролю

Гобс і Мільтон виступали про „свободу друку”. Уточніть, які погляди їм притаманні. Гобс і Мільтон виражали крайні, категоричні, але опозиційні погляди про „свободу друку”. Так, Гобс вважав, що необхідний тотальний контроль, а Мільтон який абсолютизував свободу слова. 

Дж. Мільтон писав, що убити добру книжку – означає практично те саме, що ... : хто вбиває людину, вбиває розумну істоту, подобу Божу; той, хто знищує добру книжку, вбиває сам розум, убиває образ Божий мовби в зародку”.

Назвіть, із чим саме порівняв Мільтон убивство книжки? Порівняв друковані видання з людьми,

Назвіть відомий трактат Джона Стюарта Міля. Про свободу

Вкажіть час життя і творчості Джона Стюарта Міля. (1806-1873)

Назвіть особливості тез Міля. чотири тези про свободу слова:

 1. 1.       Якщо ми не дозволяємо висловити думку, не виключено, що ми не даємо висловити істину.
 2. 2.       Помилкова думка може містити зерно істини, необхідне для того, щоб віднайти цілковиту істину.
 3. 3.       Навіть коли громадська думка – вся істина, суспільство сприймає її не як раціональну основу, а як забобони, хіба що йому доводиться цю думку захищати.
 4. 4.       Якщо час від часу громадська думка не піддається сумніву, вона втрачає життєздатність і свій вплив на поведінку та звичаї.

Назвіть концепції журналістики, що постали внаслідок опозиційних полемічних суджень англійських філософів (Мільтона, Гобса і Лока) про свободу друку. Опозиційні полемічні судження англійських філософів (Мільтона, Гобса і Лока) про свободу друку стали основою зародження і становлення авторитарної та ліберальної концепцій журналістики. Концепції державного контролю

Реставруйте думку Руссо: „Цензура може бути корисною у збереженні (.......), але безсила у відновленні (.......)”.„Цензура може бути корисною у збереженні моралі, але безсила у відновленні втраченого”.

Назвіть автора слів: „Цензура може бути корисною у збереженні моралі, але безсила у відновленні втраченого”.Ж.Руссо

Вкажіть період запровадження „Акту про пресу” (Англія). 1662 р. Карл ІІ

Вкажіть наслідки підписання „Акту про пресу” (Англія). Період Реставрації значно ускладнив становище англійського друку

Визначте функції тоталітарних ЗМІП. Функції тоталітарних ЗМІП зводилися до ленінської тріади:

-          бути колективним агітатором,

-          колективним пропагандистом та

-          колективним організатором.

„...Необмежена свобода – одна з вад, що супроводжує змішані форми правління”. Це припущення належить... Давід Юм

Назвіть головні функції лібертарійської моделі журналістики. Головні функції лібертарійської моделі журналістики:

-           – контролююча – преса повинна бути несудовим контролером влади, таким собі „сторожовим собакою” демократії і розвінчувати будь-яке беззаконня чи авторитарні дії;

-          - інформаційна;

-          - розважальна.

-          Додаткові функції:

-          - продажу;

-          - рекламування.

Дайте синонімічну назву тоталітарної системи журналістики.соціалістична

 

Назвіть типи авторитарної системи журналістики. Вирізняють два типи авторитарної системи журналістики: феодально-монархічну та релігійно-клерикальну.

Назвіть концепцію, висловлену в „Ареопагітиці...”. присвячена захистові духовної свободи, людини відстоює ідею повної свободи друку

 

Назвіть автора слів: „Газета – це приватне підприємство, яке зовсім нічого не заборгувало публіці, а публіка не дає газеті ніяких особливих прав”. Віллям Ґамільтон

Вкажіть час створення есе „Про свободу друку”.1741

Назвіть систему журналістики, головна мета якої – підтримувати і проводити політику керівників держави та служити державі. Авторитарна система журналістики

За „Філософією права”, ніколи не створить нічого великого той, хто не вміє (.......) громадську думку. Уточніть, що саме необхідно було уміти. ігнорувати громадську думку, яку доводиться вислуховувати то тут, то там, ніколи не створить нічого великого”.

Назвіть есе, головна думка якого виражена словами: „Немає ефективнішого засобу досягнення мети, ніж свобода друку, завдяки якій усі знання, розум і геній нації можуть слугувати свободі і кожного можна підняти на її захист”. есе „Про свободу друку”

Назвіть автора вислову: „Терпіти існування цих газет означає вже не бути соціалістом”. Ленін

Означте тип видань, про які сказано: „Терпіти існування цих газет означає вже не бути соціалістом”. публікація в газеті „Искра

Назвіть автора, який передбачав неймовірний ланцюг наступних заборон: „Якщо закон про цензуру не повинен бути нікчемний і некорисним, вам необхідно докласти нових зусиль... – ви повинні заборонити і знищити всі неморальні і не відцензуровані книжки, які вже надруковані і оприлюднені; ви повинні скласти їхній перелік, щоб кожен міг знати, які з них дозволено, а які – ні...”. Мільтон

Назвіть автора, який передбачав неймовірний ланцюг наступних заборон: „Якщо закон про цензуру не повинен бути нікчемний і некорисним, вам необхідно докласти нових зусиль... – ви повинні... віддати наказ про те, що жодна іноземна книжка не повинна надійти в обіг, оминувши цензуру”. Мільтон

Назвіть автора слів: „Преса – не тільки колективний пропагандист і колективний агітатор, але й колективний організатор”. Ленін

Доповніть сказане: „Літературна справа має бути частиною загальнопролетарської справи”, „коліщатком і гвинтиком” одного-єдиного, великого соціал-демократичного механізму, запущеного всім свідомим (.авангардом усього робітничого класу. Літературна справа повинна бути складовою організованої, планомірної, спільноїх соціал-демократичної роботи.....) усього робітничого класу”.

Назвіть автора слів: „Засудження... народної преси ми повинні сприймати як засудження політичного духу народу”.Маркс

Назвіть легендарного журналіста, автора слів: „Лише найвищі ідеали, найсумлінніші прагнення чинити справедливо, найточніші знання проблем, з якими їй доведеться зіткнутись, та щире відчуття відповідальності врятують журналістику від прислужництва ситим та задоволеним, тих, що ставлять егоїстичні завдання і протидіють суспільному благополуччю”.    (Дж.Пулітцера)

Назвіть есе, в якому висловлено думку: „Люди швидше повірять тим, хто критикує правителів, аніж тим, хто їх вихваляє”, яка згодом стала крилатим висловом. Про свободу друку”,

Назвіть есе, в якому висловлено думку: „Чутки здатні розповсюджуватись дуже швидко і бути дуже шкідливими там, де люди не звикли думати вільно і не вміють відрізняти правду від брехні”, яка згодом стала крилатим висловом. Про свободу друку

Назвіть статтю та її автора, де висловлено думку про те, що преса – третій елемент у державі, якого однаково потребують як правителі, так і піддані. У статті „Виправдання мозельського кореспондента” Маркс

Назвіть час і місце появи першого „Індексу заборонених книжок”. поява у Римі 1559 р.

Назвіть документ, що став офіційною реакцією на Реформацію. „Індексу заборонених книжок”.

Назвіть автора слів: „Уся пропаганда повинна бути зрозумілою, а її інтелектуальний рівень повинен бути підлаштований до рівня сприйняття найменш інтелектуального адресата”. Гітлер

Назвіть автора думок з приводу цензурних „пут”, небезпечніших  і шкідливіших за „пута” ворожі, адже „зупиняють та уповільнюють рух найціннішого товару...”. Мільтон

Час відміни попередньої цензури в Англії. Цензура в Англії була відмінена через 50 років після виступу і 20 років після смерті Дж.Мільтона (1694).

Назвіть процитовану статтю: „Кожен народ виявляє свій дух у своїй пресі”. Гарантії гармонії та свободи”

Назвіть процитовану статтю: „Засудження... народної преси ми повинні сприймати як засудження політичного духу народу”. Гарантії гармонії та свободи”

Назвіть автора слів: „Демократія не ліквідовує класовий гніт, а тільки очищує класову боротьбу”.

Назвіть представника однієї з концепцій журналістики, який використовував поняття „демократія” для втілення в життя ідеї диктатури пролетаріату. , Володимир Ульянов (Ленін)

Назвіть автора слів: „Мій уряд не заслуговував би існування, якщо б він був уразливим від паперового обстрілу”. Кромвель

Назвіть автора слів: „Я більше боюся трьох газет, ніж сотні тисяч солдатів”.Наполеон

 

 

 

 

 

 


Коментарі:


1861
0
2056
0
2061
0